Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51 04 05 39) en Jeanne Jansen (06 - 23 42 03 66). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.