Een klacht?

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de mentor van hun kind. Mocht de kwestie zo niet opgelost kunnen worden dan zijn ook de teamleiders of directeur graag bereid mee te denken en gaan graag met ouders in gesprek.
 

Lost dit onvoldoende op?
Ouders kunnen ook terecht bij één van onze externe vertrouwenspersonen (klik) of een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.