Passend Onderwijs

Leerlingen komen bij ons op school omdat het voortgezet speciaal onderwijs op enig moment het best aansluit bij hun ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften. We kijken regelmatig of een jongere mogelijk (weer) kan instromen in het regulier onderwijs. Voor alle uitstromende leerlingen geldt dat wij zorgdragen voor een passend vervolg in onderwijs of arbeid.

 

Wij werken samen met andere scholen in Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.

 


Park Neerbosch

Scherpenkampweg 20
6545 AL Nijmegen
Tel. 088 - 779 57 00

Mail. parkneerbosch@aloysiusstichting.nl