Passend Onderwijs

Leerlingen komen bij ons op school omdat het voortgezet speciaal onderwijs op enig moment het best aansluit bij hun ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften. We kijken regelmatig of een jongere mogelijk (weer) kan instromen in het regulier onderwijs. Voor alle uitstromende leerlingen geldt dat wij zorgdragen voor een passend vervolg in onderwijs of arbeid.

 

Wij werken samen met andere scholen in Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.
De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.
 

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.
Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.