Maatwerktrajecten

We bieden maatwerktrajecten voor leerlingen wanneer de route naar een diploma lastig blijkt. Zij kunnen bijvoorbeeld deelcertificaten halen en stages lopen. Ook leerlingen die moeite hebben met het naar school komen laten we via een maatwerkarrangement instromen. We zetten ons ook in voor thuiszittende leerlingen. We begeleiden hen graag naar hernieuwde instroom in onderwijs.

Blijkt onderwijs met meer praktijk beter te passen? Dan is een overstap naar onze collega-school Aventurijn ook mogelijk. Daar lopen verschillende trajecten gericht op instroom in arbeid, maar ook kan daar een vmbo- basis of kaderdiploma worden behaald. Zo zorgen we altijd voor een passend perspectief.
 

Stapsgewijs (terug) naar school

We werken nauw samen met het Dr. Leo Kannerhuis. Jongeren die daar verblijven, hebben veelal een grote afstand tot het onderwijs. We zorgen er in samenwerking voor dat ook deze jongeren stapsgewijs weer kunnen instromen op onze school.