Medezeggenschap

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR).

De MR heeft recht op informatie, geeft de advies en heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijke thema’s in de onderwijsorganisatie. Zo is medezeggenschap op onze school dus goed geregeld.
 

Ouders die ook op stichtingsniveau hun stem willen laten horen, kunnen zich kandidaat stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Aloysius Stichting.