Onze partners

Om onze leerlingen onderwijs op maat te bieden en goed te begeleiden, werken we samen met partners in jeugdhulp en jeugdzorg zoals Pluryn, Entréa en Leo Kannerhuis. Via deze, en nog andere kanalen, zijn we in staat om indien geindiceerd persoonlijke- externe begleiding voor leerlingen op school te organiseren.
 

In de regio werken we ook goed samen met scholen, waaronder ROC Nijmegen, Mondial College en Helicon.
 

Wij werken intensief samen met VSO Aventurijn, dat focust op praktijkgericht onderwijs en diplomering op VMBO-BK niveau. Jongeren worden voorbereid op instroom in arbeid of op instroom in mbo-onderwijs op niveau 2 of 3.
 

Omdat Park Neerbosch ook het buitenschools leren waardevol vindt streven we ernaar om ons netwerk te verstevigen met samanwerking met bedrijven en instanties.
 

Na uitstroom van onze leerlingen volgen we hen nog ruim een jaar op de vervolgbestemming. Zo krijgen we een beeld hoe het hen vergaat en ook leren we hierdoor zelf weer over mogelijke verbeteringen.