Gespecialiseerd team

Naast leerkrachten bestaat ons team ook uit onder andere pedagogisch medewerkers, didactisch deskundigen, orthopedagogen en maatschappelijk werkerkenden. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor al onze leerlingen en gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden.
 

We blijven als team zelf continu leren. We kennen individuele scholingstrajecten en teamscholing vanuit ons jaarplan.