Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouderavond Educatief Partnerschap

20 oktober 2022

In het kader van het thema Educatief Partnerschap is er op 10 oktober jl. een ouderavond georganiseerd op Park Neerbosch. De belangstelling voor deze avond was zo groot dat we zijn uitgeweken naar het museum naast onze school Er waren ongeveer 150 ouders aanwezig. Voor onze school een enorm aantal.

 Elkaar ontmoeten

De avond bestond uit drie delen; een algemeen informatief deel waarbij iedereen aanwezig was, ouders en personeel. Vervolgens een deel waarin ouders in de klassen door de mentoren zijn ontvangen en als laatste deel een moment met een hapje en een drankje in de aula waar iedereen de gelegenheid had om elkaar te ontmoeten en daar waar gewenst vragen kon stellen.
 

In het algemene deel is uitgebreid ingegaan op actualiteiten zoals onder andere de overgang naar de Aloysius Stichting, de missie en visie van Aloysius en Park Neerbosch, een terugkopeling van de uitkomsten van de peilingen en er is uitleg gegeven over de zij-instroom en doorstroom van leerlingen, iets wat op een vso het hele jaar door realiteit is.

 

Positieve avond

De avond is heel goed en in een prettige sfeer verlopen en naast kritische maar opbouwende opmerkingen, zijn er veel positieve reacties teruggekomen vanuit de ouders. We hebben veel besproken en aangegeven waaraan we werken en wat we willen verbeteren op Park Neerbosch. De volgende keer gaan we meer benoemen wat er allemaal al goed gaat op Park Neerbosch, dat is terugkijkend op de avond ondergesneeuwd in de hoeveelheid verstrekte informatie.

 Nieuwsarchief